włącz Odsłony: 586

Adoracja w Wielki Piątek (tylko 5 osób)

  9.30 - ministranci (z rodzicem)
10.00 - Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa
10.30 - dzieci z klasy III przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami
11.00 - Kółka Różańcowe z Pobondzia Góry i Doły i mieszkańcy Pobondzia
11.30 - Kółko Różańcowe z Potop i mieszkańcy Potop
12.00 - Kółko Różańcowe z Rowel i mieszkańcy Rowel
12.30 - Kółko Różańcowe z Poszeszupia i Poszeszupia Folwark oraz mieszkańcy tych wiosek

włącz Odsłony: 592

Drodzy Parafianie!

W nawiązaniu do decyzji władz państwowych oraz Biskupa Ełckiego następują kolejne zmiany w funkcjonowaniu parafii.

1. We Mszy św. może uczestniczyć poza kapłanem i osobami posługującymi tylko 5 osób. A więc praktycznie tylko osoby, które zamówiły intencje Mszy św. Zgodnie z  nakazem co do tej kwestii, będzie to bezwzględnie wymagane.
     Bez względu, czy zamawiający Msze św. są obecni czy też nie, Msza św. jest zawsze sprawowana o wyznaczonej godzinie. Ofiary z tytułu odprawionej Mszy św. można złożyć w późniejszym czasie.

2. Kościół jest jak zawsze otwarty przez cały dzień i można do niego wejść na indywidualną modlitwę.

włącz Odsłony: 442

Przewielebni Kapłani,
Drodzy Wierni

1. W związku z najnowszym rozporządzeniem władz cywilnych od jutra, tj. od 25 marca, we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Ograniczona też zostaje możliwość wychodzenia z domu i udział w jakichkolwiek zgromadzeniach.
      Proszę informować na bieżąco parafian i przestrzegać zarządzeń państwowych, możliwe są sankcje finansowe za niestosowanie się do wskazań. Mszy św. nie należy rozciągać w czasie, a gdy są nałożone intencje, należy odprawić Mszę św. jedna po drugiej. Na drzwiach kościoła należy umieścić informację o tym, że wewnątrz na modlitwie nie może przebywać naraz więcej niż 5 osób. W utrzymaniu porządku może pomóc organizowanie wejścia do kościoła bocznymi drzwiami a nie głównymi.

włącz Odsłony: 467

     W sytuacji, kiedy zostały odwołane Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej, można korzystać z propozycji zamieszczonych w internecie lub w innych mediach.

     Serdecznie zachęcam do słuchania Rekolekcji Wielkopostnych i do uczestnictwa w Drodze Krzyżowej w Radiu 5.

     Rekolekcje poprowadzi ks. bp Adrian Galbas SAC, bp pomocniczy diecezji ełckiej.

     Poniżej podany jest zarówno program Rekolekcji jak i czas nabożeństwa Drogi Krzyżowej.