Wizytacja Kanoniczna 2020

włącz Odsłony: 512

     W dniach 26-28 września przebywać będzie w naszej parafii z wizytą apostolską Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adrian Galbas, Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej.„Wizytacja biskupa jest czynnością apostolską i swoistym znakiem łaski oraz działania Ducha Świętego”. W tym roku nasz dekanat Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach przeżywa wizytację kanoniczną.   
     Prawo kanoniczne w kanonie 396 mówi: „Biskup obowiązany jest wizytować diecezję każdego roku, albo w całości, albo częściowo, tak jednak, by przynajmniej raz na pięć lat zwizytować całą diecezję. Obowiązek ten ma wypełnić osobiście, a w wypadku uzasadnionej przeszkody, przez biskupa koadiutora lub pomocniczego, albo przez wikariusza generalnego lub biskupiego, albo przez innego prezbitera”. W naszym dekanacie wizytatorem jest Biskup Pomocniczy Adrian Galbas.

     Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się w naszej parafii w 2015 roku i była przeprowadzona przez Księdza Biskupa Jerzego Mazura.
     Od tego czasu upłynęło już 5 lat. W międzyczasie wielokrotnie gościliśmy Księdza Biskupa zwłaszcza podczas sakramentu Bierzmowania. Wszystkie te wizyty nie miały jednak takiego znaczenia co Wizytacja Biskupia wynikająca z przepisów prawa kanonicznego.
     Pierwsze gminy chrześcijańskie, pierwsze wspólnoty kościelne wizytowali Apostołowie.     Swoją Diecezję Rzymską wizytuje papież Franciszek i tak samo czynią wszyscy biskupi jako następcy Apostołów po to, aby umacniać braci w wierze. My ochrzczeni tworzymy wraz z następcą Piotra i biskupem diecezji wielką wspólnotę, rodzinę Bożą, Żywy Święty Kościół.
    Wizytacji biskupiej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Dlatego też delegaci księdza Biskupa wizytują wcześniej sprawy administracyjno-gospodarcze parafii tj. stan i potrzeby kościoła parafialnego, cmentarza, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej, spisy inwentarza kościoła i wszystko, co należy do parafii. Obecna wizytacja obejmuje czas posługi pasterskiej dwóch proboszczów: Ks. Ireneusza Czyżewskiego i mojej.
     Ksiądz Biskup przybywa do wspólnoty danej parafii, jako następca Apostołów, członek Kolegium Biskupiego i Pasterz Kościoła Partykularnego, a w naszym przypadku Pasterz Kościoła Ełckiego; Ojciec wspólnoty.
     Nasza parafia przeżyje wizytację w dniach 26-28 września. Ksiądz Biskup spotka się z wszystkimi parafianami w naszej świątyni na modlitwie i rozmowach: z ministrantami, z Radą Parafialną, Kółkami Różańcowymi, Orszakiem Procesyjnym, Chórem, Grupą Ojca Pio, Wspólnotą Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, najbliższymi współpracownikami proboszcza, z rodzinami powołaniowymi, z uczniami i nauczycielami, z chorymi oraz przedstawicielami rożnych instytucji.
     To wszystko ma na celu ugruntowanie naszej wiary, oraz danie wielkiej nadziei w trudach codziennego życia. I tak trzeba nam patrzeć na zbliżającą się wizytę Księdza Biskupa. To On w naszym imieniu będzie błagał Boga Ojca za nami i udzieli nam pasterskiego błogosławieństwa.
      Już dziś módlmy się o dobre owoce tej wizyty, a podczas jej trwania gromadźmy się w naszej świątyni, jako jedna wielka rodzina parafialna. Po przewodnictwem Księdza Biskupa  odnówmy naszą wiarę, aby każdego dnia dzielić się miłością płynącą od Chrystusa.

Ks. Mirosław Baranowski