włącz Odsłony: 515

Poniedziałek 02.11.2020
  9.30 - Rowele, Pobondzie,
16.30 - Kadaryszki, ul. Suwalska, ul. 3-go Maja

Wtorek 03.11.2020
16.30 - Baranowo, Wierzbiszki, Smolnica, Trzcianka, Folusz, ul. W. Polskiego, ul. Gajowa, ul. Akacjowa, ul. Ogrodowa, ul. Słowicza

Środa 04.11.2020
16.30 - Sikorowizna, Potopy, Poszeszupie, Poszeszupie Folwark, ul. Szkolna, ul. Górna, ul. Leśna, ul. Młynarska, ul. Północna, pozostałe i bez adresów

włącz Odsłony: 529

      W dniach 26-28 września 2020 roku przeżywaliśmy jako wspólnota parafialna Wizytację Kanoniczną naszej parafii. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar obecności wśród nas Księdza Biskupa Adriana Galbasa, Biskupa Pomocniczego diecezji Ełckiej. Dla wielu parafian ten czas łączył się z wielkim przeżyciem, nie tylko w charakterze zewnętrznym, ale także i duchowym.
       Składam serdeczne „Bóg zapłać” tym osobom, które podjęły trud przygotowania i większego uczestnictwa w tym parafialnym święcie. Dziękuję Panu Wójtowi, który wraz z małżonką witał Księdza Biskupa przed wejściem do Kościoła, jak również przedstawicielom wiosek za reprezentowanie swoich miejscowości poprzez czytanie modlitwy wiernych i niesienie darów podczas Mszy ingresowej. Bóg zapłać delegacjom, które w imieniu wszystkich parafian oraz wspólnot parafialnych witały Dostojnego Gościa.

włącz Odsłony: 595

Niedziela, 27 września 2020

godz. 9.00
Ingres Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej Adriana Galbasa do kościoła pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Rutce-Tartak

Powitanie Księdza Biskupa chlebem i solą przed drzwiami kościoła:
Piotr i Grażyna Sinkiewicz (Wójt Gminy z małżonką)

Powitanie Księdza Biskupa w kościele:
Beata i Dariusz Anzulewicz z dziećmi

Msza św. celebrowana przez Ks. Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej Adriana Galbasa:

I czytanie: Olgierd Furman

II czytanie: Daniel Racis

włącz Odsłony: 478

Program Wizytacji Kanonicznej
Parafii pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Rutce-Tartak
w dniach 26-28 września 2020 roku.

Sobota, 26 września 2020 roku

- przyjazd Ks. Biskupa Adriana Galbasa w godzinach wieczornych

Niedziela, 27 września 2020 roku

godz. 9.00
Ingres Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej Adriana Galbasa do kościoła pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Rutce-Tartak

- powitanie Ks. Biskupa chlebem i solą przed drzwiami kościoła
- powitanie Księdza Biskupa przy ołtarzu przez przedstawicieli parafii
Msza św. celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa w intencji wszystkich parafian