Wizytacja Biskupia - podsumowanie

włącz Odsłony: 508

      W dniach 26-28 września 2020 roku przeżywaliśmy jako wspólnota parafialna Wizytację Kanoniczną naszej parafii. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar obecności wśród nas Księdza Biskupa Adriana Galbasa, Biskupa Pomocniczego diecezji Ełckiej. Dla wielu parafian ten czas łączył się z wielkim przeżyciem, nie tylko w charakterze zewnętrznym, ale także i duchowym.
       Składam serdeczne „Bóg zapłać” tym osobom, które podjęły trud przygotowania i większego uczestnictwa w tym parafialnym święcie. Dziękuję Panu Wójtowi, który wraz z małżonką witał Księdza Biskupa przed wejściem do Kościoła, jak również przedstawicielom wiosek za reprezentowanie swoich miejscowości poprzez czytanie modlitwy wiernych i niesienie darów podczas Mszy ingresowej. Bóg zapłać delegacjom, które w imieniu wszystkich parafian oraz wspólnot parafialnych witały Dostojnego Gościa.

      Wyrażam słowa wdzięczności czytającym czytania biblijne i modlitwę wiernych podczas Mszy św. jak również niosącym dary ofiarne. Cieszę się, że ministranci pod przewodnictwem Bartosza Hofmana pobożnie i w skupieniu służyli Księdzu Biskupowi przy ołtarzu. Dziękuje Panu Szafarzowi Grzegorzowi Rytwińskiemu za obecność i pomoc. Bóg zapłać naszemu Organiście Patrykowi Fendrychowi i całemu chórowi za piękny śpiew, który uświetnił liturgię Eucharystii. Dziękuję Pani Marcie Hałko na piękne udekorowanie kwiatami naszej świątyni. Oczywiście nasz kościół był czysty i uporządkowany, dzięki Pani Iwonie Wysockiej.
     Bóg zapłać za obecność Radzie Parafialnej, Grupie Ojca Pio, Nieustannej Nowennie Uczniów Jezusa, Kółkom Różańcowym, osobom tworzącym Orszak Procesyjny. Dziękuję za piękną postawę uczniom i nauczycielom podczas Mszy szkolnej, a Panu Katechecie Dariuszowi Racisowi za przygotowanie liturgiczne Eucharystii.
     Jestem pod wrażeniem, także Ks. Biskup, wielkiej gościnności z jaką spotkał się odwiedzając rodziny powołaniowe oraz niektórych chorych. Bardzo serdecznie Ks. Biskup był goszczony w Urzędzie Gminy, na Posterunku Policji, w Jednostce Straży Granicznej i w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
      Wyrażam słowa uznania i podziękowania dwom paniom z ulicy Suwalskiej za wielki wysiłek związany z przygotowaniem i podaniem posiłków podczas wizytacji. Bóg zapłać osobom, które przyniosły dary żywnościowe, upiekły ciasto, czy też ofiarowały sękacze.
     Pięknym świadectwem wiary był udział wielu parafian w tych historycznych chwilach. Bóg zapłać za obecność i wspólną modlitwę zarówno w kościele, na plebanii jak i na cmentarzu parafialnym.
     Następna Wizytacja Kanoniczna już za 5 lat...
     Zdjęcia z tego pięknego czasu można obejrzeć w naszej galerii.

Ks. Mirosław Baranowski