włącz Odsłony: 455

     W dniach 26-28 września przebywać będzie w naszej parafii z wizytą apostolską Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adrian Galbas, Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej.„Wizytacja biskupa jest czynnością apostolską i swoistym znakiem łaski oraz działania Ducha Świętego”. W tym roku nasz dekanat Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach przeżywa wizytację kanoniczną.   
     Prawo kanoniczne w kanonie 396 mówi: „Biskup obowiązany jest wizytować diecezję każdego roku, albo w całości, albo częściowo, tak jednak, by przynajmniej raz na pięć lat zwizytować całą diecezję. Obowiązek ten ma wypełnić osobiście, a w wypadku uzasadnionej przeszkody, przez biskupa koadiutora lub pomocniczego, albo przez wikariusza generalnego lub biskupiego, albo przez innego prezbitera”. W naszym dekanacie wizytatorem jest Biskup Pomocniczy Adrian Galbas.

włącz Odsłony: 539

      W niedzielę 13września 2020 roku podczas Mszy św. o godz. 11.00 nasza wspólnota parafialna przeżywała Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Uroczystość ta została przesunięta z miesiąca maja, ze względu na pandemię.
     Po raz pierwszy Chrystusa do swego serca przyjęło 8 dzieci, które świętowały to wielkie wydarzenie w czasie Białego Tygodnia.
     Dzień wcześniej dzieci przystąpiły pierwszy raz do spowiedzi świętej, odnowiły przyrzeczenia chrzcielne i złożyły przyrzeczenie powstrzymywania się do 18 roku życia od spożywania alkoholu i palenia papierosów.
    Radości spotkania z Jezusem Eucharystycznym doświadczyły po raz pierwszy następujące dzieci: Daria Anzulewicz, Kordian Anzulewicz, Maja Anna Garniewska, Oliwier Naruszewicz, Piotr Oberszt, Konrad Olszewski, Natalia Romanowska, Kuba Szałaszewicz.

włącz Odsłony: 424

      W niedzielę 6 września 2020 roku o godz. 11.00 obchodziliśmy w naszej parafii Uroczystość Dożynkową. Podczas Mszy św. sprawowanej w intencji wszystkich rolników, sadowników i pszczelarzy z naszej parafii kazanie dożynkowe wygłosił Ks. Prałat dr Marian Salamon, wieloletni Ojciec Duchowny Seminarium w Olsztynie i w Ełku. W naszej diecezji pełnił też funkcję Kanclerza Kurii Biskupiej i Wikariusza Biskupiego.
     Przed Mszą św. zostały poświęcone wieńce dożynkowe i uroczyście wniesione do kościoła. Dopełnieniem uroczystości była procesja eucharystyczna wokół naszej świątyni, podczas której niesione były piękne dożynkowe wieńce.

włącz Odsłony: 582

     W poniedziałek 29 czerwca 2020 roku nasza Parafia obchodziła swoją uroczystość odpustową. Głównej Mszy św. odpustowej o godz.18.00 przewodniczył Ks. Prałat dr Janusz Urbańczyk - Stały Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.
     Kazanie odpustowe głosił Ks. Kan. dr hab. Krzysztof Bielawny, Ojciec Duchowny Seminarium w Elblągu.

     Obecni byli także: Ks. Kan. dr Tomasz Biedrzycki, Dziekan z Gdyni-Orłowo, wykładowca Seminarium Duchownego w Gdańsku oraz Ks. Prałat Jarema Sykulski, Dziekan z Suwałk.