Wizyta Duszpasterska 2021

włącz Odsłony: 894

10 maja - poniedziałek            Trzcianka (od 9.00)

11 maja - wtorek                      Wierzbiszki (od 9.00)

12 maja - środa                       Folusz (od 9.00)

13 maja - czwartek                  ul. 3-go Maja, bl. 7 (od 19.30)

14 maja - piątek                       Smolnica (od 9.00)

15 maja - sobota                      ul. 3-go Maja (od 10.30)

16 maja - niedziela                  ul. W. Polskiego - bl. 13A (od 15.00)

17 maja - poniedziałek           Baranowo - str. nieparzysta (od 9.00)

18 maja - wtorek                     Baranowo - strona parzysta (od 9.00)

19 maja - środa                       ul. W. Polskiego - str. nieparzysta (od 15.00)

20 maja - czwartek                 Pobondzie Doły (od 9.00)

21 maja - piątek                      Pobondzie Góry (od 9.00)

22 maja - sobota                     Pobondzie Góry - tzw. „Barania ulica” (od 12.30)

24 maja - poniedziałek          Potopy (od 9.00)

25 maja - wtorek                    Sikorowizna (od 9.00)

26 maja - środa                      Poszeszupie (od 9.00)

27 maja - czwartek                ul. Górna i ul. Leśna (od 18.45)

28 maja - piątek                     Poszeszupie Folwark (od 9.00)

29 maja - sobota                    ul. Szkolna - str. parzysta (od 10.30)

30 maja - niedziela                ul. Szkolna - strona nieparzysta (od 15.00)

31 maja - poniedziałek          ul. Młynarska (od 16.00), ul. Północna (od 18.45)

01 czerwca - wtorek              ul. Słowicza (od 18.45)

02 czerwca - środa                 Rowele (od 9.00)

05 czerwca - sobota               Kadaryszki (od 10.30)

06 czerwca - niedziela           ul. W. Polskiego - str. parzysta (od 15.00)

07 czerwca - poniedziałek    ul. Ogrodowa (od 15.00)

08 czerwca - wtorek              ul. Gajowa i ul. Akacjowa (od 15.00)

10 czerwca - czwartek          ul. Suwalska - strona nieparzysta (od 15.00)

11 czerwca - piątek               ul. Suwalska - str. parzysta (od 15.00)

12 czerwca - sobota              ul. Suwalska - Pobondzie (od 10.30)

Drodzy Parafianie!

     W związku z wygasającą epidemią Ks. Biskup zezwolił na przeprowadzenie Wizyty Duszpasterskiej w naszej diecezji.

    Ze względów sanitarnych, zgodnie z zaleceniem Kurii Biskupiej, w ciągu jednego dnia odwiedzać będę mniejszą ilość rodzin niż do tej pory, zazwyczaj około 5 rodzin. W nielicznych sytuacjach gdzie nie dało się podzielić niektórych wiosek, będzie to ok. 10 rodzin.

     Ze względu na wyjątkową sytuację, ze zrozumieniem przyjmę, jeżeli ktoś z obawy o swoje zdrowie czy z lęku o bliskich nie przyjmie kolędy. Proszę tylko o takiej sytuacji powiadomić mnie, bądź osobę wożącą księdza w danej wiosce.

     Jak co roku pragnę nawiedzić Wasze rodziny, aby wspólnie z Wami pomodlić się i pobłogosławić Wasz dom.

     W domu na stole przykrytym białym obrusem powinny znajdować się: krzyż, zapalone świece, otwarte Pismo św., woda święcona i kropidło. Dzieci i młodzież powinni przygotować zeszyty od religii do sprawdzenia.

     Wyrazem szacunku dla tego wydarzenia niech będzie także nasz odświętny strój. Na kapłana starajmy się oczekiwać przy drzwiach wejściowych. Na czas wizyty kolędowej zatroszczmy się, aby psy były uwiązane lub zamknięte.

     Bardzo proszę, aby zorganizować transport dla księdza w przypadku kolędy na wioskach i na ulicy Leśnej.

Ks. Mirosław Baranowski