Odpust Parafialny 2021

włącz Odsłony: 686

     W  poniedziałek 3 maja nasza Parafia obchodziła swoją uroczystość odpustową. Mszy św. odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Kan. dr hab. Jerzy Sikora, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, poeta i wieloletni Redaktor Naczelny miesięcznika Martyria.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przebieg tej ważnej parafialnej uroczystości.
     Dziękuję Panu Organiście, który poprzez muzykę i piękny śpiew uświetnił liturgię odpustową. Bóg zapłać Chórowi Parafialnemu za wielki wysiłek w przygotowanie i wykonanie pięknych pieśni. Dziękuję także ministrantom z Bartoszem Hofmanem na czele za wzorową posługę przy ołtarzu. Składam także podziękowanie Panu Szafarzowi.

     W sposób szczególny wyrażam wdzięczność całemu orszakowi procesyjnemu, za zorganizowanie się i udział w procesji eucharystycznej, także dziękuję dziewczętom sypiącym z wielkim zaangażowaniem kwiaty.
     Bóg zapłać dwom paniom z Rutki-Tartak za wielki wysiłek włożony w przygotowanie i podanie obiadu odpustowego dla 7 księży. Dziękuję osobom, które złożyły ofiarę na kwiaty do puszki, a Pani Marcie Hałko za piękne przystrojenie kwiatami naszej świątyni.
        Pomimo pandemii i prawie zimowej pogody dużo osób przyszło w poniedziałek, aby świętować uroczystość parafialną i modlić się za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej.
     Za obecność i wspólną modlitwę serdeczne - Bóg zapłać! Naszą uroczystość parafialną można wspomnieć oglądając zdjęcia w galerii.

Ks. Mirosław Baranowski