Ogłoszenia duszpasterskie 24.09.2023

włącz Odsłony: 132

1. Od następnej niedzieli rozpoczyna się miesiąc październik, poświęcony modlitwie różańcowej. O taką modlitwę prosiła Matka Boża podczas wszystkich swoich objawień.
   Nabożeństwo różańcowe w naszej parafii w niedzielę o 10.30, a w dni powszednie o 16.30.
     W sposób szczególny do modlitwy różańcowej zapraszam następujących parafian:
niedziela    - Kółka Różańcowe
     Postarajmy się, aby uczestniczyć w tej pięknej modlitwie do Matki Bożej.

2. Dzisiaj poprzez ofiarę składaną na tacę wspieramy Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku.

3. W następną niedzielę poprzez ofiarę do puszek wspomagać będziemy Dom Samotnej Matki w Ełku.

4. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci z klasy IV, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii św.
     Także na tę godzinę zapraszam rodziców i dzieci z klas VI i VII, przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.

5. W sierpniu wykonane zostały prace związane z odprowadzeniem wody z rynien przykościelnych i odwodnieniem kościoła.  
     Mam nadzieję, że dzięki tym pracom zmniejszy się wilgoć w naszej świątyni, odczuwana najbardziej wiosną i jesienią.
     Zostały usunięte także wszystkie pnie po wyciętych drzewach wokół kościoła, a teren został wyrównany i przygotowany do przyszłego zagospodarowania.
     Całkowity koszt wszystkich prac wyniósł 27.340 zł (materiały i robocizna).
      Zwracam się do Parafian o składkę 130 zł od rodziny w celu pokrycia kosztów tych wykonanych prac.
     Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary złożone na ten cel. Do tej pory wpłynęło 8.720 zł od 57 rodzin.

6. Zgodnie z decyzją Rady Parafialnej utrzymanie porządku w kościele i na cmentarzu finansowane jest ze składki rocznej wynoszącej w tym roku 60 zł od rodziny.    
     Składka ta pokrywa koszty związane ze sprzątaniem kościoła (w tym zakup materiałów i środków czystości) oraz wywóz śmieci i kompostu z cmentarza (w tym także kilkakrotne w ciągu roku koszenie trawy na cmentarzu).
     Proszę, aby powyższą kwotę wpłacić do radnych parafialnych danej miejscowości lub do sołtysa. Bardzo proszę, aby sołtysi poszczególnych wsi przyjęli ewentualne wpłacane składki.
     Można też wpłacać na konto parafialne lub bezpośrednio w zakrystii lub w kancelarii.
     Bardzo proszę, aby taką składkę wpłacić jak najszybciej, najlepiej do końca września.
     Wszystkie wpłaty są rejestrowane, a stan konta „porządkowego” jest co miesiąc podawany w naszej gazetce.
     Bóg zapłać za dotychczasowe wpłaty (Rutka-Tartak - 12 rodzin, pozostałe wioski - 29 rodzin).

7. Dnia 13 października odbędą się Obchody Stulecia Szkolnictwa w Gminie Rutka-Tartak.
     W związku z tym Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza całą społeczność naszej Gminy, wszystkich nauczycieli i absolwentów na wspólne świętowanie.
     Obchody rozpoczną się o godz. 9.00 od Mszy św. a następnie trwać będą do godzin popołudniowych w Szkole.
     O godz. 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się Bal Absolwenta. Szczegółowe informacje zawiera plakat wywieszony w gablocie parafialnej.

8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Polecam różne czasopisma religijne, w tym naszą gazetkę parafialną, do nabycia za dobrowolną ofiarą.

Ks. Mirosław Baranowski