Ogłoszenia duszpasterskie 17.09.2023

włącz Odsłony: 158

1. W ubiegłą niedzielę o godz. 11.00 obchodziliśmy w naszej parafii Uroczystość Dożynkową. Podczas Mszy św. sprawowanej w intencji wszystkich rolników, sadowników, ogrodników i pszczelarzy z naszej parafii kazanie dożynkowe wygłosił Ks. Kanonik Dr Paweł Tarasiewicz, Ojciec Duchowny Seminarium w Ełku.
      Przed Mszą św. zostały poświęcone wieńce dożynkowe i uroczyście wniesione do kościoła. Dopełnieniem uroczystości była procesja eucharystyczna wokół naszej świątyni, podczas której niesione były piękne dożynkowe wieńce.
     Dziękuję za przygotowanie oryginalnych wieńców i równianek przez mieszkańców: Rutki-Tartak, Wierzbiszek, Baranowa, Trzcianki, Poszeszupia, Sikorowizny, Potop, Kadaryszek, Pobondzi. Wykonawcy poszczególnych wieńców i równianek tradycyjnie otrzymali specjalne nagrody ufundowane przez Urząd Gminy. Wychodząc ze świątyni można było otrzymać specjalne chlebki przygotowane na tę okazję.
     Bóg zapłać Panu Organiści za uświetnienie tej uroczystości, a ministrantom za piękną służbę. Bóg zapłać całemu orszakowi procesyjnemu za zorganizowanie się i piękne uczestnictwo w procesji, zwłaszcza dziewczynkom, które z wielkim zaangażowaniem sypały kwiatki.
     Dziękuję sołtysom i delegacjom poszczególnych miejscowości za obecność i wspólną modlitwę. Składam podziękowanie Pani Marcie Hałko za dekorację dożynkową w kościele i przed kościołem, a także osobom, które ofiarowały kwiaty i warzywa do tej dekoracji.
    Bóg zapłać Panu Wójtowi za wielkie zaangażowanie jak również osobom i firmom, które wspomogły to nasze Dożynkowe Święto.

2. Jutro, w trzeci poniedziałek miesiąca, Wspólnota Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa zaprasza na wspólną modlitwę do kościoła na godz. 17.30.

3. W następną niedzielę, poprzez ofiarę składaną na tacę wspierać będziemy Seminarium Duchowne w Ełku.

4. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci z klasy IV, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii św.
     Także na tę samą godzinę zapraszam rodziców i dzieci z klas VI i VII, przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.

5. W sierpniu wykonane zostały prace związane z odprowadzeniem wody z rynien przykościelnych i odwodnieniem kościoła.
     Zostały usunięte także wszystkie pnie po wyciętych drzewach wokół kościoła, a teren został wyrównany i przygotowany do przyszłego zagospodarowania. Całkowity koszt wszystkich prac wyniósł 27.340 zł (materiały i robocizna).
      Zwracam się do Parafian o składkę 130 zł od rodziny w celu pokrycia kosztów tych wykonanych prac. Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary złożone na ten cel. Do tej pory wpłynęło 6.900 zł od 47 rodzin.

6. Zgodnie z decyzją Rady Parafialnej utrzymanie porządku w kościele i na cmentarzu finansowane jest ze składki rocznej wynoszącej w tym roku 60 zł od rodziny.    
     Składka ta pokrywa koszty związane ze sprzątaniem kościoła (w tym zakup materiałów i środków czystości) oraz wywóz śmieci i kompostu z cmentarza (w tym także kilkakrotne w ciągu roku koszenie trawy na cmentarzu).
     Proszę, aby powyższą kwotę wpłacić do radnych parafialnych danej miejscowości lub do sołtysa. Bardzo proszę, aby sołtysi poszczególnych wsi przyjęli ewentualne wpłacane składki. Można też wpłacać na konto parafialne lub bezpośrednio w zakrystii lub w kancelarii.
     Bardzo proszę, aby taką składkę wpłacić jak najszybciej, najlepiej do końca września.
     Wszystkie wpłaty są rejestrowane, a stan konta „porządkowego” jest co miesiąc podawany w naszej gazetce.

7. Dnia 13 października odbędą się Obchody Stulecia Szkolnictwa w Gminie Rutka-Tartak. W związku z tym Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza całą społeczność naszej Gminy, wszystkich nauczycieli i absolwentów na wspólne świętowanie.
     Obchody rozpoczną się o godz. 9.00 od Mszy św. a następnie trwać będą do godzin popołudniowych w Szkole. O godz. 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się Bal Absolwenta. Szczegółowe informacje zawiera plakat wywieszony w gablocie parafialnej.

8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Jest wrześniowy numer naszego miesięcznika diecezjalnego Martyria w cenie 3 zł.
     Polecam także inne czasopisma religijne, w tym naszą gazetkę parafialną, do nabycia za dobrowolną ofiarą.

Ks. Mirosław Baranowski