Ogłoszenia duszpasterskie 22.01.2023

włącz Odsłony: 211

1. Od jutra rozpoczną się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Życzę miłego odpoczynku, aby za 2 tygodnie z radością wrócić do szkoły.

2. Dzisiaj poprzez Niedzielę Słowa Bożego rozpoczynamy Tydzień Biblijny. Zwraca on naszą uwagę na wartość Pisma Świętego w naszym codziennym życiu.

3. Do środy trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
     Jak co roku, w dniach 18-25 stycznia cały Kościół chrześcijański modli się, aby wierzący w Chrystusa potrafili przełamać spory i podziały, a dostrzegać przede wszystkim to co łączy, a nie to co różni.

4. Trwa w naszej parafii Wizyta Duszpasterska. Po 2 latach, gdy przebiegała ona trochę w zmienionej formie, wracamy do tradycyjnego jej przebiegu.     
     Pragnę nawiedzić Wasze rodziny, aby wspólnie z Wami pomodlić się i pobłogosławić Wasz dom. Zorganizujmy sobie tak zajęcia, aby podczas kolędy wszyscy byli w domu.
     Plan odwiedzin podany jest z dużym wyprzedzeniem, aby każdy mógł sobie odpowiednio zaplanować czas kolędy.
     Porządek kolędy jest tak ustalony, abym odwiedzając poszczególne rodziny mógł spotkać się także z dziećmi, uczącymi się w szkole, a nie tylko z dorosłymi.
    W domu na stole przykrytym białym obrusem powinny znajdować się: krzyż, zapalone świece, otwarte Pismo św., woda święcona i kropidło.
     Dzieci i młodzież powinni przygotować zeszyty od religii do sprawdzenia.
    Wyrazem szacunku dla tego wydarzenia niech będzie także nasz odświętny strój. Na kapłana starajmy się oczekiwać przy drzwiach wejściowych. Na czas wizyty kolędowej zatroszczmy się, aby psy były uwiązane lub zamknięte.
       Bardzo proszę, aby zorganizować transport dla księdza w przypadku kolędy na wioskach. 

5. Zgodnie z decyzją Rady Parafialnej utrzymanie porządku w kościele i na cmentarzu finansowane jest ze składki rocznej wynoszącej w tym roku 50 zł od rodziny.
       Wszystkie wpłaty są rejestrowane, a stan konta „porządkowego” jest co miesiąc podawany w naszej gazetce. Bóg zapłać za dotychczasowe wpłaty (Rutka-Tartak - 82 rodziny, pozostałe wioski - 138 rodzin). 

6. Zgodnie z zaleceniem powizytacyjnym Ks. Biskupa, została wykonana sala parafialna w piwnicy plebanii.
     Do sali parafialnej jak i do sali obok kaplicy przedpogrzebowej zostały zakupione nowe stoły i krzesła (10 dużych stołów i 60 krzeseł). Koszt zakupu wyniósł 15.720 zł.
     Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary złożone na pokrycie kosztów ich zakupu. Wpłynęło 14.430 zł od 134 rodzin.

7. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer miesięcznika diecezjalnego w cenie 3 zł. Można nabywać także inne czasopisma religijne, w tym naszą gazetkę parafialną, za dobrowolną ofiarą.

Ks. Mirosław Baranowski