Wizyta Duszpasterska 2022

włącz Odsłony: 1313

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

07 marca - poniedziałek             Folusz (od 9.00), ul. Suwalska - numery parzyste (od 17.30)

08 marca - wtorek                       ul. Suwalska - numery nieparzyste (od 15.00)

09 marca - środa                         ul. Słowicza (od 17.30)

10 marca - czwartek                   ul. 3-go Maja, bl. 7 (od 17.30)

13 marca - niedziela                   ul. W. Polskiego - strona parzysta (od 14.00)

14 marca - poniedziałek            ul. Gajowa i ul. Akacjowa (od 15.00)

15 marca - wtorek                      ul. Suwalska - Pobondzie (od. godz. 15.00)

16 marca - środa                         ul. Ogrodowa (od 15.00)

17 marca - czwartek                   ul. Szkolna - strona parzysta (od 15.00)

20 marca - niedziela                   ul. Szkolna - strona nieparzysta (od 14.00)

21 marca - poniedziałek            ul. Młynarska (od 15.00), ul. Północna (od 17.30)

22 marca - wtorek                      ul. Wojska Polskiego - bl. 13A (od 15.00)

25 marca - piątek                       ul. 3-go Maja (od 15.00)

26 marca - sobota                      Kadaryszki (od 9.00)

27 marca - niedziela                  Baranowo - (od 14.00)

28 marca - poniedziałek            ul. W. Polskiego - strona nieparzysta (od 15.00)

29 marca - wtorek                     Poszeszupie (od 9.00)

30 marca - środa                        ul. Górna i ul. Leśna (od 15.00)

31 marca - czwartek                 Pobondzie Góry (od 9.00)

Drodzy Parafianie!

     Kontynuujemy w naszej Parafii Wizytę Duszpasterską.

     Ze względów sanitarnych w ciągu jednego dnia odwiedzać będę mniejszą ilość rodzin niż do tej pory, zazwyczaj kilka, kilkanaście rodzin.

     Ze względu na wyjątkową sytuację, ze zrozumieniem przyjmę, jeżeli ktoś z obawy o swoje zdrowie czy z lęku o bliskich nie przyjmie kolędy. Proszę tylko o takiej sytuacji powiadomić mnie, bądź osobę wożącą księdza w danej wiosce.

     Jak co roku pragnę nawiedzić Wasze rodziny, aby wspólnie z Wami pomodlić się i pobłogosławić Wasz dom.

     W domu na stole przykrytym białym obrusem powinny znajdować się: krzyż, zapalone świece, otwarte Pismo św., woda święcona i kropidło. Dzieci i młodzież powinni przygotować zeszyty od religii do sprawdzenia.

      Wyrazem szacunku dla tego wydarzenia niech będzie także nasz odświętny strój.

     Na kapłana starajmy się oczekiwać przy drzwiach wejściowych. Na czas wizyty kolędowej zatroszczmy się, aby psy były uwiązane lub zamknięte.

     Bardzo proszę, aby zorganizować transport dla księdza w przypadku kolędy na wioskach i na ulicy Leśnej.

Ks. Mirosław Baranowski