Informacje dotyczące funkcjonowania parafii i kościelnych nabożeństw

włącz Odsłony: 1046

Drodzy Parafianie!
W nawiązaniu do decyzji zarówno władz państwowych jak i kościelnych podaję ważne informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu parafii:

1. Biskup Ełcki do odwołania udziela dyspensy wszystkim wiernym od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., a więc nieobecność na Mszy św. nie powoduje zaciągnięcia grzechu ciężkiego.

2. Msze św. w niedzielę 15 marca odprawiane będą o godz. 9.00 i 11.00 tylko dla maksymalnie 50 wiernych (pierwszeństwo mają osoby które zamawiały intencję mszalną). Ilość miejsc jest ograniczona i specjalnie zaznaczona w kościele z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Zgodnie z rygorystycznymi zasadami większa liczba osób niestety nie zostanie wpuszczona do wnętrza świątyni. Dla osób, które pragnęłyby uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii będą odprawiane dodatkowe Msze św. o godz. 15.00 i 17.00 (także z ograniczeniem do 50 osób).

3. Zostają zawieszone Rekolekcje Wielkopostne. W późniejszym terminie zostanie podana możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.

4. Intencje przyjęte na czas Rekolekcji zostaną przesunięte na inny termin, a wieczorne będą odprawione o godz. 16.00 i 17.00. W celu ustalenia innego terminu proszę o kontakt (najlepiej telefoniczny na numer 602224032)

5. Do odwołania zostają zawieszone wszelkie dodatkowe nabożeństwa (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Godzinki do NMP).

6. W czasie trwania epidemii nie są wymagane żadne podpisy w indeksach dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. i młodzieży przygotowujących się do Bierzmowania.

7. W dni powszednie Msze św. będą odprawiane w normalnych godzinach z zachowaniem rygoru (do 50 osób). Ofiary z tytułu odprawionej Mszy św. mogą być złożone w późniejszym czasie.

8. W czasie epidemii wszystkie sprawy kancelaryjne, które mogą poczekać, odłóżmy w czasie, a sprawy pilne należy najpierw zgłosić telefonicznie!!! (tel. 602224032).

9. Codzienne o godz. 15.00 odprawiać będę Mszę św. bez udziału wiernych poprzedzoną Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji o oddalenie pandemii koronawirusa. Natomiast wszystkich wiernych proszę o duchową łączność i odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w miejscach przebywania. 

10. Każdego dnia o godz. 20:30, będę odmawiać w kościele bez udziału wiernych Różaniec, a wierni niech to czynią w swoich domach rodzinnych i miejscach przebywania, zawierzając Niepokalanemu Sercu Maryi losy naszej Ojczyzny i świata, modląc się w następujących intencjach: za wszystkich wiernych dotkniętych pandemią w Polsce i w świecie, o miłosierdzie Boże dla zmarłych i pociechę dla ich rodzin, o łaskę zdrowia dla chorych oraz o błogosławieństwo dla kapłanów, lekarzy, służby zdrowia i opiekunów, a także o mądrość dla rządzących i roztropność dla wszystkich ludzi.

Ks. Mirosław Baranowski