Informacja o śmierci i uroczystościach pogrzebowych Ks. Kanonika Wacława Polowczyka

włącz Odsłony: 765

Drodzy Parafianie!

      Pan Bóg powołał do wieczności naszego wieloletniego Proboszcza Ks. Kanonika Wacława Polowczyka. Przewodniczył On naszej wspólnocie parafialnej w latach 1985-1993.
     Zachęcam, jeżeli ktoś może, do udziału w pogrzebie naszego dawnego Księdza Proboszcza.
     Poniżej komunikat Kurii Biskupiej dotyczący śmierci i uroczystości pogrzebowych Ks. Wacława Polowczyka.

     Przewielebni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Wierni z żalem i nadzieją Życia Wiecznego przekazuję informację, że dnia 17 lutego 2020 r. w 83. roku życia i 56. roku Kapłaństwa odszedł do Pana śp. Ks. kan. Wacław Polowczyk, Kapłan Emeryt Diecezji Ełckiej, wieloletni Proboszcz parafii w Filipowie i w Rutce-Tartak.

     Uroczystości pogrzebowe zostaną odprawione w następującym porządku:
środa, 19 lutego:
godz. 15.00 - Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego, J. E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, w Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie
                  - po Mszy św. ciało Zmarłego zostanie przewiezione do parafii Sokoły (diec. łomżyńska)
czwartek, 20 lutego:
godz. 12.00 - Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Józefa Michalika, w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach.
                  - Po Mszy św. trumna z ciałem zostanie złożona w grobie rodzinnym na pobliskim  cmentarzu.
     Proszę o modlitwę za Zmarłego Kapłana śp. ks. kan. Wacława Polowczyka, a wszystkich dysponujących czasem zachęcam do udziału w uroczystościach żałobnych.

Ks. Marcin Maczan - kanclerz Kurii