włącz Odsłony: 594

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
    Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
    Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z odczytuje tekst Pisma Świętego (Mt 6, 31-33):
    Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
         Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

włącz Odsłony: 625

Adoracja w Wielki Piątek (tylko 5 osób)

  9.30 - ministranci (z rodzicem)
10.00 - Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa
10.30 - dzieci z klasy III przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami
11.00 - Kółka Różańcowe z Pobondzia Góry i Doły i mieszkańcy Pobondzia
11.30 - Kółko Różańcowe z Potop i mieszkańcy Potop
12.00 - Kółko Różańcowe z Rowel i mieszkańcy Rowel
12.30 - Kółko Różańcowe z Poszeszupia i Poszeszupia Folwark oraz mieszkańcy tych wiosek

włącz Odsłony: 622

Drodzy Parafianie!

W nawiązaniu do decyzji władz państwowych oraz Biskupa Ełckiego następują kolejne zmiany w funkcjonowaniu parafii.

1. We Mszy św. może uczestniczyć poza kapłanem i osobami posługującymi tylko 5 osób. A więc praktycznie tylko osoby, które zamówiły intencje Mszy św. Zgodnie z  nakazem co do tej kwestii, będzie to bezwzględnie wymagane.
     Bez względu, czy zamawiający Msze św. są obecni czy też nie, Msza św. jest zawsze sprawowana o wyznaczonej godzinie. Ofiary z tytułu odprawionej Mszy św. można złożyć w późniejszym czasie.

2. Kościół jest jak zawsze otwarty przez cały dzień i można do niego wejść na indywidualną modlitwę.

włącz Odsłony: 472

Przewielebni Kapłani,
Drodzy Wierni

1. W związku z najnowszym rozporządzeniem władz cywilnych od jutra, tj. od 25 marca, we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Ograniczona też zostaje możliwość wychodzenia z domu i udział w jakichkolwiek zgromadzeniach.
      Proszę informować na bieżąco parafian i przestrzegać zarządzeń państwowych, możliwe są sankcje finansowe za niestosowanie się do wskazań. Mszy św. nie należy rozciągać w czasie, a gdy są nałożone intencje, należy odprawić Mszę św. jedna po drugiej. Na drzwiach kościoła należy umieścić informację o tym, że wewnątrz na modlitwie nie może przebywać naraz więcej niż 5 osób. W utrzymaniu porządku może pomóc organizowanie wejścia do kościoła bocznymi drzwiami a nie głównymi.