włącz Odsłony: 395

Program Wizytacji Kanonicznej
Parafii pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Rutce-Tartak
w dniach 26-28 września 2020 roku.

Sobota, 26 września 2020 roku

- przyjazd Ks. Biskupa Adriana Galbasa w godzinach wieczornych

Niedziela, 27 września 2020 roku

godz. 9.00
Ingres Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej Adriana Galbasa do kościoła pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Rutce-Tartak

- powitanie Ks. Biskupa chlebem i solą przed drzwiami kościoła
- powitanie Księdza Biskupa przy ołtarzu przez przedstawicieli parafii
Msza św. celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa w intencji wszystkich parafian

włącz Odsłony: 416

     W dniach 26-28 września przebywać będzie w naszej parafii z wizytą apostolską Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adrian Galbas, Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej.„Wizytacja biskupa jest czynnością apostolską i swoistym znakiem łaski oraz działania Ducha Świętego”. W tym roku nasz dekanat Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach przeżywa wizytację kanoniczną.   
     Prawo kanoniczne w kanonie 396 mówi: „Biskup obowiązany jest wizytować diecezję każdego roku, albo w całości, albo częściowo, tak jednak, by przynajmniej raz na pięć lat zwizytować całą diecezję. Obowiązek ten ma wypełnić osobiście, a w wypadku uzasadnionej przeszkody, przez biskupa koadiutora lub pomocniczego, albo przez wikariusza generalnego lub biskupiego, albo przez innego prezbitera”. W naszym dekanacie wizytatorem jest Biskup Pomocniczy Adrian Galbas.

włącz Odsłony: 505

      W niedzielę 13września 2020 roku podczas Mszy św. o godz. 11.00 nasza wspólnota parafialna przeżywała Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Uroczystość ta została przesunięta z miesiąca maja, ze względu na pandemię.
     Po raz pierwszy Chrystusa do swego serca przyjęło 8 dzieci, które świętowały to wielkie wydarzenie w czasie Białego Tygodnia.
     Dzień wcześniej dzieci przystąpiły pierwszy raz do spowiedzi świętej, odnowiły przyrzeczenia chrzcielne i złożyły przyrzeczenie powstrzymywania się do 18 roku życia od spożywania alkoholu i palenia papierosów.
    Radości spotkania z Jezusem Eucharystycznym doświadczyły po raz pierwszy następujące dzieci: Daria Anzulewicz, Kordian Anzulewicz, Maja Anna Garniewska, Oliwier Naruszewicz, Piotr Oberszt, Konrad Olszewski, Natalia Romanowska, Kuba Szałaszewicz.

włącz Odsłony: 395

      W niedzielę 6 września 2020 roku o godz. 11.00 obchodziliśmy w naszej parafii Uroczystość Dożynkową. Podczas Mszy św. sprawowanej w intencji wszystkich rolników, sadowników i pszczelarzy z naszej parafii kazanie dożynkowe wygłosił Ks. Prałat dr Marian Salamon, wieloletni Ojciec Duchowny Seminarium w Olsztynie i w Ełku. W naszej diecezji pełnił też funkcję Kanclerza Kurii Biskupiej i Wikariusza Biskupiego.
     Przed Mszą św. zostały poświęcone wieńce dożynkowe i uroczyście wniesione do kościoła. Dopełnieniem uroczystości była procesja eucharystyczna wokół naszej świątyni, podczas której niesione były piękne dożynkowe wieńce.