włącz Odsłony: 1340

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

07 marca - poniedziałek             Folusz (od 9.00), ul. Suwalska - numery parzyste (od 17.30)

08 marca - wtorek                       ul. Suwalska - numery nieparzyste (od 15.00)

09 marca - środa                         ul. Słowicza (od 17.30)

10 marca - czwartek                   ul. 3-go Maja, bl. 7 (od 17.30)

13 marca - niedziela                   ul. W. Polskiego - strona parzysta (od 14.00)

włącz Odsłony: 617

Wtorek 02.11.2021
  9.30 - Rowele, Pobondzie, Kadaryszki, ul. Suwalska, ul. 3-go Maja
16.30 - Baranowo, Wierzbiszki, Smolnica, Trzcianka, Folusz, ul. W. Polskiego, ul. Gajowa, ul. Akacjowa, ul. Ogrodowa, ul. Słowicza

Środa 03.11.2021
16.30 - Sikorowizna, Potopy, Poszeszupie, Poszeszupie Folwark, ul. Szkolna, ul. Górna, ul. Leśna, ul. Młynarska, ul. Północna, pozostałe i bez adresów

Czwartek 04.11.2021
16.30 - Rowele, Pobondzie, Kadaryszki, ul. Suwalska, ul. 3-go Maja

włącz Odsłony: 420

     W sobotę 16 października 2021 roku podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbyło się w naszej parafii Bierzmowanie.
      Ten sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęło z rąk Ks. Biskupa Adriana Galbasa 21 osób: Oliwia Andruszkiewicz, Krzysztof Anuszkiewicz, Marta Brodziewska, Emilia Brzozowska, Miłosz Brzozowski, Hubert Grabek, Błażej Grygo, Kinga Hofman, Filip Jastrzębski, Mikołaj Jastrzębski, Mateusz Karpowicz, Beata Murawska, Łukasz Ołdyński, Paulina Oszkinis, Weronika Pietrołaj, Katarzyna Pojawis, Oliwia Racis, Patrycja Raczyło, Wojciech Sinkiewicz, Paweł Skibowski, Tomasz Suchocki.

włącz Odsłony: 445

     W niedzielę 5 września 2021 roku podczas Mszy św. o godz. 11.00 obchodziliśmy w naszej parafii Uroczystość Dożynkową wspólnie przygotowaną przez Parafię i Urząd Gminy. Podczas Mszy św. sprawowanej w intencji wszystkich rolników, sadowników, ogrodników i pszczelarzy z naszej parafii kazanie dożynkowe wygłosił Ks. Artur Hałucha, prefekt i wykładowca Seminarium Duchownego w Ełku.
     Przed Mszą św. zostały poświęcone wieńce dożynkowe i uroczyście wniesione do kościoła. Dopełnieniem uroczystości była procesja eucharystyczna wokół naszej świątyni, podczas której niesione były piękne dożynkowe wieńce. Po Mszy św. na stadionie cieszyliśmy się razem przy suto zastawionych stołach i pięknej muzyce.
     Dziękuję za przygotowanie oryginalnych wieńców i równianek przez mieszkańców: Baranowa, Kadaryszek, Poszeszupia, Folusza, Wierzbiszek i Sikorowizny. Wykonawcy poszczególnych wieńców i równianek tradycyjnie otrzymali specjalne nagrody ufundowane przez Urząd Gminy.